cropped-Logo-Scoala-Gimnaziala-Hotar-Vector-01
Luni - Vineri: 8.00-18.00 
Sâmbătă - Duminică: închis
Înscriere clasa pregătitoare 2022/2023
Home » Evenimente  »  Înscriere clasa pregătitoare 2022/2023
Înscriere clasa pregătitoare 2022/2023

Clasa pregătitoare 2022-2023

Metodologie înscriere în clasa pregătitoare 
Secretariatul Școlii Gimnaziale Izvin: scoalaizvin@yahoo.com 0256/332/532 
Program înscriere și validare fișe:  Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri - 08:00-18:00
Pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, părintele/reprezentantul legal va completa o cerere-tip,  la secretariatul Școlii Gimnaziale Izvin, în perioada 11 aprilie - 10 mai 2022.

Documente necesare pentru înscriere:

* Certificatul de naștere al copilului (copie şi original)
* Copie de pe actul de identitate al părinților
* Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul
* Certificat de căsătorie sau, unde este cazul, hotărâre de încredințare a copilului - (copie)
* În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 inclusiv, alături de documentele menționate mai sus părintele depune și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădinița) - pentru copiii care au frecventat grădinița (CERERE: Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de la grădiniță);
* Documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice - doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate (CERERE: Solicitarea părintelui pentru obținerea recomandării de înscriere a copiilor care nu au mers la grădiniță sau au venit din străinătate)
* În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare 2022 - 2023:

 • 28 martie 2022: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
 • 29 martie 2022: Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională / Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere - tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022, inclusiv, și care:
 1. nu au frecventat grădinița;
 2. s-au întors din străinătate;
 • 29 martie 2022: Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ / pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.
 • 30 martie - 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
 • 11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București. - COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 • 11 aprilie - 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; - PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 • 11 mai - 12 mai 2022: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
 • 13 mai - 25 mai 2022: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor - tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
 • 26 mai 2022: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 27 mai 2022: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. - A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 • 30 mai 2022: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 31 mai - 7 iunie 2022: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; - Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 • 8 iunie - 9 iunie 2022: Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; - Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.
 • 10 iunie 2022: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 1 septembrie - 8 septembrie 2022: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.